Na Slovensku žije asi 4,6 miliónov Slovákov. Ďalší Slováci žijú v nasledujúcich krajinách (zoznam udáva odhady vyslanectiev a pod. a spolkov Slovákov v zahraničí na prvom mieste a oficiálne údaje krajín v rokoch 2000/2001 na druhom mieste):

 • USA (1 200 000 / 821 325*) [*podľa sčítania roku 1990 však bolo 1 882 915 Slovákov] – emigranti z 19.-21. stor.
 • Česko (350 000 / 193 190*) [*podľa sčítania roku 1991 však bolo 314 877 Slovákov] – v dôsledku migrácie v rámci bývalého Česko-Slovenska, dnes kvôli pracovným miestam
 • Maďarsko (110 000 / 17 693*) [*ale 68 852 osôb tvrdí, že hovoria po slovensky] – autochtónne obyvateľstvo, ale prevažne dôsledok migrácie v rámci bývalého Uhorska po vyhnaní Turkov v 18. a 19. storočí
 • Kanada (100 000 / 50 860) – emigranti z 19. – 21. storočia
 • Srbsko (60 000 / 59 021) [najmä Vojvodina ] – emigranti z 18. a 19. storočia
 • Poľsko (2002) (47 000 / 2 000*) [* Ústredná sčítacia komisia uznala námietku Spolku Slovákov v Poľsku pokiaľ ide o toto číslo ]- stará menšina a dôsledok posunov hraníc počas 20. stor.
 • Rumunsko (18 000 / 17 199) – stará menšina
 • Ukrajina (17 000 / 6 397) [najmä Zakarpatsko] – stará menšina a dôsledok existencie bývalého Česko-Slovenska
 • Francúzsko (13 000/ n.a.)
 • Austrália (12 000 / n.a.) – emigranti z 20. – 21. stor.
 • Rakúsko (10 234 / 10 234) – emigranti z 20. – 21. stor.
 • Spojené kráľovstvo (10 000 / n.a.)
 • Chorvátsko (5 000 / 4 712) – emigranti z 18. a 19. storočia
 • iné krajiny

Celkový odhad počtu Slovákov v zahraničí je 2 016 000 v roku 2001 (2 660 000 v roku 1991), z čoho vyplýva, že celkovo bolo na svete v roku 2001 6 630 854 Slovákov (7 180 000 v roku 1991).